Sims2Pack Clean Installer

Sims2Pack Clean Installer

Miễn phí
Cái Sims2Pack Clean Installer là một công cụ cho Sims để tải về được đặt dung
Người dùng đánh giá
4.5  (10 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Cái Sims2Pack Clean Installer là một công cụ cho Sims 2™ và tất cả những người tải rất nhiều khách hàng hài lòng. S2PCI có thể được dùng để phân loại, danh mục hoặc là cắt bỏ cái dung. Nó cũng sẽ giúp anh đang cài đặt các hồ sơ của anh. Anh sẽ có thể xem thử vài dung trước khi đang cài đặt. Nó đã được xây dựng bằng unrar và unzip routines, cũng như khả năng đặt hàng tá tài liệu với nhấn đơn.
Thông tin được cập nhật vào: