Sims2Pack Clean Installer

Sims2Pack Clean Installer 1.6

Miễn phí
Mods The Sims game and downloads custom content
Người dùng đánh giá
4.4  (28 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.6.22 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Phervers
Downloads custom content for Sims 2 game in a secure environment without breaking the game's functionality. Automatically downloads the files and installs them in their correct location. Offers the possibility to preview some content before installing.
Cái Sims2Pack Clean Installer là một công cụ cho Sims 2™ và tất cả những người tải rất nhiều khách hàng hài lòng. S2PCI có thể được dùng để phân loại, danh mục hoặc là cắt bỏ cái dung. Nó cũng sẽ giúp anh đang cài đặt các hồ sơ của anh. Anh sẽ có thể xem thử vài dung trước khi đang cài đặt. Nó đã được xây dựng bằng unrar và unzip routines, cũng như khả năng đặt hàng tá tài liệu với nhấn đơn.
Thông tin được cập nhật vào: